جلسه قرآن دانشجویان ایرانی در زوریخ - سوییس

این وبلاگ محل اطلاع رسانی و اجتماع مجازی دانشجویان ایرانی در زوریخ شرکت کننده در جلسات قرآن است.

تیر 90
6 پست